Lamrim 34 – Chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực

Hi cả nhà, trong post này mình sẽ chia sẻ những tóm tắt của mình về Lamrim 34 – một phần Lamrim rất quan trọng và cũng là nơi đầu tiên mình chọn để Học tập Lamrim thông qua chia sẻ. Bởi lẽ nội dung của phần này quá đỗi thiết thực với mỗi người, …

Lamrim 34 – Chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực Read More »