karma of love

Tổng hợp 100 câu hỏi “Nghiệp tình yêu”

Như mình đã nói trong post trước (https://hangsn.com/cau-1-nghiep-tinh-yeu/ ), trong năm 2022, mình sẽ tập trung sketchnote 100 câu hỏi trong cuốn sách “Nghiệp tình yêu” (Karma of love) của Geshe Michael Roach, một cuốn sách rất tuyệt vời về cách xây dựng các mối quan hệ hoàn hảo! Và ở trong post này, để …

Tổng hợp 100 câu hỏi “Nghiệp tình yêu” Read More »

Câu 1 – Nghiệp tình yêu (Luận về tình yêu) – Geshe Michael Roach

Mình làm video tóm tắt bằng sketchnote câu hỏi số 1 trong cuốn sách “Nghiệp tình yêu” (Karma of love) của thầy Geshe Michael Roach. Dự định của mình trong năm 2022 là tóm tắt bằng sketchnote hết 100 câu hỏi của cuốn sách này – 1 cuốn sách vô cùng giá trị! Đây là …

Câu 1 – Nghiệp tình yêu (Luận về tình yêu) – Geshe Michael Roach Read More »