Goundhog-day

Groundhog Day – Ngày chuột chũi

Cuối tuần vừa rồi, từ cuốn sách “Keep going” của Austin Kleonmình, mình được khám phá 1 bộ phim vô cùng thú vị “Groundhog Day – Ngày chuột chũi“. Đây 1 bộ phim đã cũ, sản xuất từ năm 1993, nhưng mình tin, giá trị và thông điệp của nó thì không bao giờ là …

Groundhog Day – Ngày chuột chũi Read More »