hangsn.com Blog

0

THÁNG 1 CỦA MÌNH!

Hôm nay là ngày 31/01, ngày cuối cùng của tháng 1/2021 rồi! Tháng 1 của bạn như thế nào? Nếu được đặt tên cho tháng 1 của mình, bạn sẽ đặt tên nó là gì? Tháng 1 của...

0

TÔN TRỌNG CON

Mình thường nghĩ người mẹ tốt là 1 người mẹ tôn trọng con. Và ngày trước mình nghĩ tôn trọng con = tôn trọng quyết định của con trong mọi việc. Sẽ là như thế này: VD1: Đến...

0

CÓ GÌ TRONG CỐC CỦA BẠN?

Những sự việc gần đây làm mình nhớ đến câu chuyện về cái cốc đã đọc khá lâu, chia sẻ lại cùng cả nhà: “Tưởng tượng bạn đang cầm một tách cà phê, ai đó đến đâm sầm...