LAMRIM 35 – SỰ HIỂU BIẾT SÂU SẮC VỀ BÁNH XE LUÂN HỒI

Dù cuộc sống của bạn hiện tại ổn đến mức nào, thì có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao mình lại sinh ra để rồi phải chết đi? Tại sao mình phải trải qua những đau khổ của sinh, lão, bệnh, tử? Mọi thứ bắt đầu từ đâu? Ai đã mang những con người, …

LAMRIM 35 – SỰ HIỂU BIẾT SÂU SẮC VỀ BÁNH XE LUÂN HỒI Read More »