Lamrim 38 + Link share file tóm tắt

Trở Thành Một Vị Bồ Tát: Các Bước Để Tạo Ra Một Thế Giới Tử Tế Hơn! Như đã nói trong post trước (Trí tuệ cổ xưa –  Lamrim – Con đường mình đang đi…), mình đã chia sẻ con đường mình đang đi cũng như Lamrim là gì, tại sao phải học Lamrim… Nếu …

Lamrim 38 + Link share file tóm tắt Read More »