TÔN TRỌNG CON

Mình thường nghĩ người mẹ tốt là 1 người mẹ tôn trọng con. Và ngày trước mình nghĩ tôn trọng con = tôn trọng quyết định của con trong mọi việc. Sẽ là như thế này: VD1: Đến...