MORNING PAGES VÀ TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH

Tadda. Hôm nay là ngày 30/30 của thử thách Morning Pages của mình! Và sao nhỉ? Mình vẫn sẽ lựa chọn viết Morning pages mỗi ngày trong thời gian dài dài sắp tới. Vì sao vậy, hãy cùng...