Author name: snhang

HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI BẢN THÂN – THE JOURNEY THAT CHANGE MY LIFE

Đây là bài viết mình dự định viết từ lâu, nhưng cứ hay lần lữa bỏ qua. Nghĩ là thôi, sự thay đổi không có nhiều, cũng chẳng có gì to tát với người khác. Nhưng nó thật sự ý nghĩa với mình, nên mình vẫn muốn ghi lại, như một cách để chiêm nghiệm …

HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI BẢN THÂN – THE JOURNEY THAT CHANGE MY LIFE Read More »

love

YÊU TỨC LÀ NHẬN RA CHÍNH MÌNH TRONG NGƯỜI KHÁC

Hôm nay, khi được nghe câu này, mình đã rùng mình. Quả thực, yêu chính là nhận ra mình trong người khác. Đã bao giờ bạn nhận ra mình trong những người xung quanh, chồng mình, con người, bố mẹ mình, bạn bè đồng nghiệp của mình? Làm con người thời nay ai cũng quá …

YÊU TỨC LÀ NHẬN RA CHÍNH MÌNH TRONG NGƯỜI KHÁC Read More »

Hạnh phúc với những gì mình đang có và theo đuổi những gì mình muốn có

Đó là phương châm, phong cách sống mình chọn cho năm 2021!!! Năm mới của bạn đã bắt đầu chưa? Bạn hình dung nó như thế nào? Gần đây khi mình chia sẻ những bài post về Sketchnote, về những việc mình đã làm, về những thành quả của mình, mình nhận được rất nhiều …

Hạnh phúc với những gì mình đang có và theo đuổi những gì mình muốn có Read More »